درس پژوهی ابتدایی چگونگی تدوین و نگارش و دانلود صدها نمونه برتر

درس پژوهی ابتدایی چگونگی تدوین و نگارش و دانلود صدها نمونه برتر که توسط تیم تخصصی آموزشی علمی کاربردی تهیه و تنظیم شده اند و همگی به صورت ورد و قابل ویرایش می باشند.

چگونگی و چیستی نگارش درس پژوهی

شاید بتوان گفت مهم ترین قسمت درس پژوهی ، درس های پژوهشی می باشد،زیرا به طور مستقیم معلم را درگیر می کند (فرناندز،یوشیدا،چاکشی و کنون،2001 ) ، ژاپنی ها علت اصلی موفقیت خود را درس های پژوهشی می دانند،درس های پژوهشی به دو صورت درس های پژوهشی درون مدرسه ای که اغلب در مدارس اجرا می شود و درس های پژوهشی عمومی که در جلسات بازدید عمومی ارائه می گردد ،تدوین می شوند (لوئیس و یوشیدا ،1998،لوئیس،2002، ائتلاف منطقه ای شمال غربی در ریاضی و علوم، 2001)

نتایج پژوهش های “استیگلر” نشان می دهد که جامعه ژاپن تدریس را بیشتر مهارتی می داند که از طریق تمرین و یادگیری مشارکتی بهبود می یابد .بنابراین ژاپنی ها تدریس را کمتر هنری ذاتی تلقی می کنند.درس پژوهی

در آمریکا معلم نوآور کسی است که برنامه درسی خود را سازماندهی کند،ابزار تدریس خود را بسازد و درس ها را به طور مستقل تدریس کند .در ژاپن، معلم نوآور کسی است که درس های تعیین شده را از روی متن آن ها با مهارت تدریس کند (استیگلر،2002) برای ورود به سایت اصلی ما ودریافت صدها فایل کلیک نمایید

طراح برنامه درس پژوهی

در نظام های آموزشی پیشرفته،معلم به عنوان آموزگار،طراح برنامه ی درسی، تصمیم گیرنده،پژوهشگر،نویسنده (دبیر) ،یادگیرنده،هنرمند و بسط دهنده ی عدالت آموزشی،مسئولیت زیادی در برابر جامعه،مدرسه و کلاس درس دارد.همچنین ایده جدیدی که در چند دهه اخیر مطرح شده اقدام پژوهی معلم فکور=معلم پژوهنده= و معلمی که خود به تفکر و تأمل درباره مسائل خود می پردازد و بچه ها را به تفکر و بازاندیشی وادار می کند.(دانش آموز پژوهنده) بنابراین لازم است در بسیاری از زمینه های تازه مهارت پیدا کند.از جمله در توسعه ی برنامه های درسی، تغییر در روش های ارزشیابی،بهبود فرایند آموزش و یادگیری،تصمیم گیری مشارکتی برای بهبود مدرسه و مشارکت در خودگردانی مدرسه.

تفاوت این درس ها با درس های کلاس سنتی،این است که در واقع درس های پژوهشی گزارشی از مشاهدات و بحث های مشارکتی معلمان است که روی یک درس خاص صورت گرفته و ثبت شده است (لوئیس و یوشیدا ،1998). برای ورود به سایت اصلی ما ودریافت صدها فایل کلیک نمایید

قسمت های اصلی یک درس پژوهی

قسمت های اصلی یک درس پژوهی شامل انتخاب اهداف،برنامه ریزی طرح درس،اجرا و بازانیشی برنامه ریزی و طرح درس مجدد است.همچنین طرح درس که قسمتی از درس های پژوهشی است شامل نام درس،اهداف درس،ابزار و پیش نیازهای لازم ساختار درس و ارزیابی از درس می باشد.در حقیقت یک درس پژوهی گزارش از روند پژوهش است و طرح درس قسمتی از آن می باشد، به عبارت دیگر درس پژوهی ممکن است شامل چندین طرح درس و بحث و بررسی هر کدام از آن ها باشد.

درس پژوهی“استیگلر و هیبرت” معتقدند یکی از موانعی که در حرکت و گسترش درس پژوهی در ایالات متحده وجود دارد،نبود چشم انداز طولانی مدت از آن می باشد(استیپانک، ص 27). برای ورود به سایت اصلی ما ودریافت صدها فایل کلیک نمایید

اهداف درس پژوهی

برای انتخاب اهداف درس های پژوهشی ، ابتدا اهداف کلی برای درس پژوهی مشخص و سپس اهداف جزیی برای موضوع درس انتخاب می شود و بین هر دو ارتباط برقرار شده زمینه ای برای تمرکز روی آن ها تعیین می گردد، به طور مثال در یک درس پژوهش هدف کلی این است که دانش آموزان به عنوان مسأله حل کن های مستقل باشند و هدف جزئی این است که دانش آموزان قادر به محاسبه ی مساحت مثلث ها شوند .ارتباط بین آن ها در این است که دانش آموزانی بار بیاوریم که مساحت مثلث ها را به طور مستقل کشف کنند ، لذا زمینه ی بررسی تدریس پژوهی این است که چگونه به دانش آموزان کمک کنیم تا مساحت مثلث ها را مستقلاً کشف کنند ؟ (فرناندز،یوشیدا،چاکشی و کنون ،2001) درس های پژوهشی ابزاری برای تبدیل دانش غیر رسمی معلمان به دانش حرفه ای محسوب می شوند (هیبرت،گالیمور و استیگلر،2002)، البته باید اشاره کرد که درس های پژوهشی پایان راه نیست بلکه پنجره ای است به سوی پژوهش بیشتر (لوئیس،پری و موراتا،2006، گروه ان .اس.سی اُپی ،2005) برای ورود به سایت اصلی ما ودریافت صدها فایل کلیک نمایید

ناظران بیرونی در فرایند درس پژوهی :

مشاوران خارجی که با اصطلاحی از قبیل :درس پژوهی

1-مشاور بیرونی، 2- ممتحن بیرونی، 3 – واکنش گر، 4- مشاور مدعو 5- دیگرانِ آگاه ،ناامید می شوند .با سه هدف زیر وارد جریان درس پژوهی می شوند:

1-مشاور: دیدگاه متفاوتی را به گروه درس پژوهی وارد کنند.

2- متخصص موضوع: اطلاعاتی در زمینه ی موضوع درس پژوهی وارد کنند.

3- مشوق:به گروه درس پژوهی روحیه دهند (فرناندز،یوشیدا،چاکشی و کنون،2001، واتانابه ووگ ایورسون،2002).

روند عادی درس پژوهی

موراتا ( نقل از ائتلاف منطقه ای شمال غربی آیزنهاور در ریاضی و علوم ،15:2003 ) معتقد است وقتی تدریس پژوهی یک روند عادی شد باید دیدگاه جدیدی به گروه آورده شود، واتانابه ( نقل از ائتلاف منطقه ای شمال غربی آیزنهاور در ریاضی و علوم ،15:2003 ) نیز از تجربه ی شخصی خود به عنوان یک ناظر بیرونی چنین می گوید: در ابتدا سعی می کردم فقط به حرف ها گوش دهم و تشویق کنم و بعد که با اعضای گروه صمیمی تر شدم نظر خود را هم می گفتم،اما به هر حال باید از هر ده بار تشویق یک بار انتقاد کرد.

تعدادی از توانایی های ناظر بیرونی در درس پژوهی

– قادر به شناسایی اهداف درس پژوهی هنگام تدریس درس باشد

– در زمینه ی موضوع درس اطلاعاتی داشته باشد

– مشوق باشد و کمتر انتقاد کند

– با معلمان احساس صمیمیت کند

– به معلمان و شاگردان احترام بگذارد

– این موضوع را درک کند که او آموزش دهنده نیست بلکه یک یادگیرنده است

– قدرت جمع بندی،تصمیم گیری و انتقال دانش را داشته باشددرس پژوهی

باید توجه کرد که ورود ناظر بیرونی به گروه باعث نشود که اعضای گروه تصور کنند که ارزیابی می شوند ، لذا ناظر بیرونی باید از اصول و شرایط “نظارت معلم محور” اطلاع کافی داشته باشد و اگر مقدور است تجربه ای از درس پژوهی را حس کرده باشد ، با ورود ناظر بیرونی باید جریان توسعه ی حرفه ای آسان تر و سریع تر رخ دهد ، به خصوص اگر ناظر بیرونی از دانشگاه باشد،باید پلی بین تحقیقات دانشگاهی و جریان درس پژوهی ایجاد شود. برای ورود به سایت اصلی ما ودریافت صدها فایل کلیک نمایید

نقش فناوری در فرایند درس پژوهی:

فرایند گردآوری دانش درباره ی آموزش با استفاده از فناوری به سرعت گسترش می یابد.مفیدترین اطلاعاتی که در زمینه ی آموزش بطور مشترک مورد استفاده قرار می گیرد شامل کلاس های درس است که با فهم تئوریکی از آموزش ارتباط دارد.

در حال حاضر ذخیره کردن نمونه های ویدیویی و داده های مرتبط در سرورهای ویدیویی که از طریق اینترنت در دسترس است بنابراین از نظر مکانی در هر جای دنیا قابل بازیابی است امکان پذیر می باشد.گروه های معلمان می توانند روی تکمیل درس ها کار کنند و نتاج مطالعه ی خود را به همراه یک نسخه ی کامل ویدیویی روی این سرورها بفرستند.گروه های دیگری از معلمان می توانند به منظور گزارش کردن کوشش های خود برای بهبود آموزش به این آرشیوها دسترسی داشته باشند. آن ها می توانند درس های بایگانی شده را مطالعه کنند و عملاً به طور متقابل با معلمان تولید کننده ی این درس ها از طریق اینترنت همکاری داشته باشند.نتایج بحث ها را می توان مستقیماً با نمونه های ویدئویی واقعی ارتباط داد.

درس پژوهی،به عنوان الگوئی مؤثر

در این صورت به مرور چنین بحث هایی به ایجاد زبان مشترک برای توصیف آموزش به صورتی که وجود دارد و می تواند وجود داشته باشد خواهد انجامید.”استیگلر و هیبرت ” در کتاب شکاف آموزشی تاکید می کنند که این پایگاه های اطلاعاتی فقط شامل مجموعه درس هایی نیستند که معلمان می توانند به دست بیاورند و از آن ها استفاده کنند (174:1999) .آن ها همچنین می گویند هدف از مطالعه ی این درس ها تقلید از آن ها نیست، بلکه استفاده از آن ها به عنوان نمونه هایی است که می تواند از آن تئوری های آموزشی جدیدی برداشت کرد زیرا به نظر ایشان، معلم حرفه ای کسی نیست که تنها از آنچه دیگران انجام داده اند تقلید کند، بلکه کسی است که درباره ی آنچه دیگران انجام داده اند فکر می کند،آن را بهبود می بخشد و برای درک ریشه های مؤثر این بهبود ها می کوشد. برای ورود به سایت اصلی ما ودریافت صدها فایل کلیک نمایید

ارتباط معلمان در درس پژوهی بیرون از مدرسه

منابع اینترنتی مثل گفتگوی “برخط” و “درس های انبودباز و برخط ” [موک] فیلم های ویدئو، نامه ی الکترونیکی و گفتگوی دوستانه فرصتی ایجاد می کند تا معلمان خارج از زمان مدرسه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.همچنین شاید فناوری فرصتی ایجاد کند تا کسانی که وقت کافی برای شرکت در کلاس های بحث و درس را ندارند به تبادل نظر و تولید دانش حرفه ای بپردازند.محیط های یادگیری رایانه ای بحث کمبود زمان و مشکلات ناشی از حضور در کلاس های درس معلمان دیگر و نیز بحث مسافت برای شرکت در جلسات عمومی مدارس دیگر را منتفی می کند و حتی خود می تواند یاعث توسعه ی حرفه ای بین فرهنگی شود، پس تکنولوژی (فناوری) نوین عامل موثری برای استفاده از پتانسیل ها و مقابله با مشکلات محسوب می شود.البته برای تعمیم تکنولوژی نیازی به تندروی در ایجاد تغییرات نداریم،معلمان می توانند با تلفیق فناوری با کار خود شروع کنند. برای ورود به سایت اصلی ما ودریافت صدها فایل کلیک نمایید

بهبود فرایند تدریس در درس پژوهیدرس پژوهی

مطالعات ویدیویی هم به بررسی و بهبود تدریس یاری می رساند، ولی یادداشت های اختصاصی معلمان در کلاس درس و تجزیه و تحلیل تدریس به استناد نوار پیاده شده ی کلاس درس به این دلیل مؤثرتر است که به آن ها کمک می کند شواهد عینی را از دید خود مشاهده کنند،و بر اساس تجربه های حضوری و شهودی خود به تفسیر و توضیح و تحلیل آنها بپردازند.محدودیت ها و پیش نیازهای درس پژوهی با توجه به شرایط مدرسه،توانمندی های محیطی و فرهنگی،تعداد شاگردان،کیفیت حرفه ای معلم،استاندارد های آموزشی کلاس و انتظارات جامعه و والدین ، پیش بینی می شود.

درس پژوهی ممکن است با استفاده از تجربه های قبلی پژوهش و آموزش در مدرسه آغاز شود،برای اثربخشی بیشتر لازم است به یادگیری و همکاران در فعالیت های مربوط به آموزش ، به یادگیری از یکدیگر پرداخت. برای ورود به سایت اصلی ما ودریافت صدها فایل کلیک نمایید

درس پژوهی الگوئی ژاپنی پرورش حرفه ای معلمان

مهارت گفت و گو با خود و دیگران، و البته گفت و گو با محتوا و موقعیت- که به قول “شون” به معنی طراحی- اساس درس پژوهی هستند.برخی از معلمان فکر می کنند که باید تمامی جزییات درس پژوهی را عیناً و به صورت مکانیکی اجرا کنند، اما اینکه فرصتی برای مشارکت معلمان در مدرسه برای بهبود آموزش فراهم شود مهم تر است. در جریان درس پژوهی ، همه ی معلمان مشارکت فعال دارند و در تجربه های یکدیگر سهیم می شوند .

درس پژوهی می تواند نوعی ” پژوهش حین عمل” محسوب شود مثل اقدام پژوهی ، پس مطالعات موردی و تجربیات مرتبط با بهبود تدریس،توسعه ی برنامه ی درسی و بهسازی فعالیت های مدرسه ضرورت دارند. برای ورود به سایت اصلی ما ودریافت صدها فایل کلیک نمایید

تجربیات روش های بهتر از درس پژوهی

امروزه نیز مدارس بسیاری وجود دارند که فقط از دور به  نگریسته و در پی یافتن روش هایی بهتر از درس پژوهی هستند. افرادی هم هستند که معنا و مفهوم درس پژوهی برایشان به صورت سوال باقی مانده است که به طور قطع اگر این افراد کارکرد و تأثیرات روش درس پژوهی را در نظر بگیرند به جواب سوال خود می رسند. برای ورود به سایت اصلی ما ودریافت صدها فایل کلیک نمایید

کارکردهای درس پژوهیدرس پژوهی

اولین کارکرد اینست که به معلم یاد می دهد که در کلاس مستقل بوده و روی پای خود بایستد ، یعنی درس پژوهی باعث می شود که معلم با اتکا به تجربیات خود و همچنین تجربیات معلمان همکار،به فکر خلق تجربه ای جدید در کلاس بوده و با بررسی جوانب این تجربه ی جدید دوباره، به تجربه و راه جدیدتری دست یابد.

دومین کارکرد  نزدیک تر ساختن معلمان به یکدیگر است که باعث می شود معلمان با یکدیگر همکاری متقابل داشته باشند.چراکه بازدید از یک کلاس،ضبط و ثبت مکالمات یک درس و همچنین هم فکری [هم اندیشی] درباره ی چگونگی اداره ی یک کلاس ربطی به سن و سال و جنسیت نداشته و تنها مستلزم داشتن روحیه است.

سومین کارکرد آن است که باعث می شود محققین علوم تربیتی که عمدتاً نظریه گرا هستند با معلمان که از نزدیک و در عمل با دانش آموزان سر و کار دارند از طریق کانالی به نام کلاس درس به صورت رو در رو با هم به گفت و گو نشسته و به یک درک صحیح (فهمِ مشترک ) برسند، به عبارتی درس پژوهی باعث تلفیق نظر و عمل می شود.

الگوئی اثربخش برای اندیشه ،عمل و پژوهش در نحوه طراحی و سازماندهی گفتمان در کلاس درس است (سرکار ارانی 1390).

چهارمین کارکرد آن است که درس پژوهی باعث می شود،چه در هنگام عمل،یعنی برگزاری کلاس ، و چه در هنگام نظر ،یعنی مباحثه بر روی روش های کلاس داری، دیوارهایی مانند مقام و پست کاری ،میزان تحصیلات،میزان تجربه، یا رابطه ی رئیس و مرئوس برچیده شده و این امکان فراهم می آید که محققان و معلمان در یک موقعیت مساوی به بحث و تبادل نظر بپردازند.از منظر درس پژوهی، در گفت و گوهای حرفه ای ،معلمان ایده های جدید خلق می کنند و در این گفت و گو ها اندیشه ها نو به نو می شود.درس پژوهی

بعد از خواندن این سطور به اهمیت  یعنی به اهمیت ثبت مکالمات کلیدی و پیاده سازی آن ها به روی کاغذ پی می بریم.دقیق شدن بر روی کلمه به کلمه ی دانش آموزان یعنی یادگرفتن معلم از شاگرد.این کار باعث می شود که به نکاتی که در در حالت عادی به چشم نمی آید، پی برده و ماهیت رفتارها و گفتارهای [تکیه گارهها] ناخودآگاه برایمان آشکار شود.

هر چند پیاده کردن مکالمات کلاسی مستلزم صرف وقت و انرژی زیادی است، ولی این کار به نوبه ی خود باعث می شود که از کلاس درس، درس بگیریم. همچنین این امکان را به ما می دهد که با سایر همکاران خود به بحث و تبادل نظر درباره ی کلاس داری بپردازیم.

در واقع درس پژوهی نه برای تشویق،تنبیه یا سرزنش معلمان،بلکه برای مشاهده ی چگونگی تعلیم یافتن و آموزش دیدن دانش آموزان است. برای ورود به سایت اصلی ما ودریافت صدها فایل کلیک نمایید

محتوای جلسات درس پژوهی

عموماً به شرح زیر است :

1-مسأله ای که درس با آن آغاز می شود شامل جزئیای مانند اینکه دقیقاً از چه کلمات و عددهایی باید استفاده شود.

2- لوازمی که یاید به دانش آموزان داده شود تا برای حل مسأله از آن استفاده کنند .

3-پیش بینی تفکرات و جواب هایی که دانش آموزان احتمالاً در جریان تلاش برای حل مسأله آنها را توسعه می دهند.

4- انواع سوالاتی که برای پرورش تفکر دانش آموزان در طی درس باید از آنها پرسید و انواع راهنمایی هایی که باید به آن دسته از دانش آموزانی که در فرایند تفکر خود دچار بدفهمی شده اند، ارائه کرد.

5-چگونگی استفاده از فضای تخته سیاه (معلمان ژاپنی معتقدند که سازماندهی نحوه استفاده از تخته سیاه ، عاملی کلیدی در سازماندهی تفکر و فهم دانش آموزان است)

6- چگونگی استفاده از تفاوت های فردی دانش آموزان در یادگیری

7- چگونگی پایان دادن به درس با توجه به لحظه ی کلیدی که در آن فهم دانش آموزان افزایش می یابد (استیگلر و هیبرت ،1999، اکتفایی نژاد و فدایی ،1385) برای ورود به سایت اصلی ما ودریافت صدها فایل کلیک نمایید

نقش معلمان در درس پژوهی

همچنین در این جلسات ، نقش هر معلم در فرایند تدریس در کلاس مشخص می شود و مسئولیت هر معلم تعیین می گردد . در مورد این که چگونه در کلاس درس شرکت داشته باشند تا کمترین مزاحمت را برای دانش آموزان ایجاد کنند، صحبت می شود.از کل فرایند درس پژوهی گزارش تهیه می شود که شامل : اهداف،روش ها و ارزیابی فرایند درس پژوهی است. این گزارش برای مستند کردن مباحث تدوین می شودو باید چنان باشد که هر کس آن را بخواند هدف و منطقی را که گروه با آن درگیر بوده بشناسد.درس پژوهی

چالش های درس پژوهی

تحقیق تدریس در کلاس درس همچون پژوهش در درون نظام آموزشی یکی از موضوعاتی است که بسیاری از پژوهشگران آموزشی به آن توجه داشته اند.پژوهش در کلاس درس،پژوهش در مدرسه، پژوهش درباره نحوه آموزش و یادگیری ، پژوهش درباره مسائل (مشکلات) کفِ کلاس درس ، شاید از چالش های نظام تربیتی باشد.بسیاری از استادان، معلمان، محققان تربیتی بر این باورند که تحقیقات آموزشی شاید نتوانسته به طور شایسته و بایسته مسائل درون نظام آموزشی ( به ویژه مسائل مدرسه و کلاس درس) را شناسایی و حل کند. در واقع پژوهشگران آموزشی نتوانسته اند مسائل (مشکلات) واقعی آموزش و یادگیری را شناسایی و حل کنند و بسیاری از تحقیقات تربیتی در درون قفسه ها و کتابخانه ها بعلت کاربردی نبودن خاک می خورند ؟! درس پژوهی همچون اقدام پژوهی دنبال شناسایی و حل مسائلِ درون مدرسه و کلاس است، که کارگزار اصلی اش خود معلم است،معلم خود با مسئله ای از جنس آموزش،یادگیری و تدریس مواجه شده و در این فرایند جستجوی منظم (سیستماتیک ) خود، پژوهشگر است، خود ارزیاب، خود اندیشه گر است.معلم ممکن است عدم یادگیری دانش آموز/ ان یک موضوع خاص،مسئله اش باشد،یا معلمان هم پایه (همتا) خودشان در تدریس مسئله ای دارند.خود به بازاندیشی درباره یک مسئله می پردازند و خود از نتایج (پیامدهای ) اقدامات خود بهره خواهند گرفت. برای ورود به سایت اصلی ما ودریافت صدها فایل کلیک نمایید

دعوت از معلم همتا در درس پژوهی

اگر معلمی اقدام به ثبت و ضبط اتفاقات درون کلاس می پردازد،می خواهد خودش صدای خودش/فیلم خودش/نحوه ی تدریس خودش را ببیند و مجدد بازنگری (باز اندیشی) کند.قابل ذکر است معلمان ژاپنی علاقه مندند معلمِ همتا (همکاری) را به کلاس خود دعوت کنند تا جنبه های پنهان- نهان آموزش و تدریس- نحوه گفت و گو – نحوه تعامل با دانش آموزان – شیوه بیان – زبان گفت و گو – نحوه نگاه معلم (همتا) را در محیط واقعی کلاس مشاهده کنند.معلمان اگر در کلاس حضور دارند، مشاهده گران فعالی هستند که در تدریس (آموزش ) هیچ دخالتی ندارند .فقط ثبت،ضبط و مشاهده می کنند، اگر دانش آموزی را مورد توجه قرار می دهند،حواسشان به یادگیری دانش آموز است.

درس پژوهی ،مؤثرترین برنامه پرورش حرفه ای معلمان

معلمان آمده اند که خود از همکارشان (همتایشان) یاد بگیرند، و بر نحوه کلاس داری، مدیریت کلاس دوستشان نظارت همتایانه بکنند.معلم در بالین همکار،رفتارهای دوست و همتایش را مشاهده می کنند، در حین تدریس فقط شنونده و بیننده (مشاهده گر فعال) اقدامات معلم همکارش است،پس از اتمام تدریس با هم می نشینند و درباره نحوه تدریس،تعامل با دانش آموز، یادگیری دانش آموز/ان به گفتگوی حرفه ای می پردازند. برای ورود به سایت اصلی ما ودریافت صدها فایل کلیک نمایید

دو سناریو از درس پژوهی

در سال 1386 یکی از نگارندگان به توصیه ی آقای دکتر سرکارآرانی- تدریس یک درس در دانشگاه علامه طباطبائی تهران را ضبط (صوتی ) کردم و آن را پس از گوش دادن پیاده کردم روی کاغذ،تدریس حدود یک ساعتی و ثبت و ضبط برای خودم ، نکته های جالبی از تکرار ، تاکید واژه های خاص ،صدا کردن و توجه کردن به یک دانشجو ،بکار بردن واژگان خاص ،واژه های انگلیسی ،تندی کلام، تند/ کُند حرف زدن ، و …؟!درس پژوهی

قابل ذکر است پس از پیاده شدن تدریس (مکتوب شدن)،خودم،باور نمی کردم این نوشته هایی که از نوار (ضبط شده) روی کاعذ آمده،تدریس من است؟! من مجدد علاوه بر متن،به صدای خودم گوش می کردم ،برایم تعجب آور بود و فکر می کردم این نوشته ها، گفته های من در کلاس نیست؟!

تجربه دیگر از بازدیدهای از مراکز پیش دبستانی

… در سفری که به ژاپن داشتم با هماهنگی استاد اوکاموتو و زحمات بسیار زیاد آقای دکتر سرکارآرانی و همراه دوستم “کویاما” در مدرسه ای که ظاهراً وابسته به دانشکده علوم تربیتی دانشگاه کیوتو بود،بازدید یک روزه ای داشتم،روزی که در این مجتمع وابسته به دانشگاه ،حضور داشتم،در کلاس سوم ابتدایی ،شاهد،مشاهده معلمان و در کلاس دیگر مشاهده پدر و مادرها [که بیشتر مادرها بودند] از نحوه تدریس و کلاسداری معلم مدرسه ابتدایی بودم.در این مجال فضای ایستادن معلمان،رفت و آمد معلمی در بین دانش آموزان،توجه معلم همکار به نحوه کار دانش آموزان، (بدون دخالت در نحوه آموزش و تدریس معلم) برایم بسیار جالب بود.علاقمندم در مجالی فرهنگ کلاس ، فرهنگ مدرسه و فرهنگ آموزش را به شیوه مردم نگاری (قوم نگاری ) به تصویر بکشم.

مطالعه درس، کوششی برای بهسازی آموزش است.هم خواندن، هم نوشتن،هم گفتن و … قدم در راه غنی سازی یادگیری و بهسازی آموزش نهید، راه خود بگویدت که چون باید رفت.

شاید توجه به بحث جوکیوکین کیو (مطالعه درس بزعم استاد سرکارآرانی) یا به نظر نگارندگان درس پژوهی ،جرقه ای بود که در مشاهدات و بازدید از مدارس ژاپن داشتم. برای ورود به سایت اصلی ما ودریافت صدها فایل کلیک نمایید

درس پژوهی و طراحی آموزشی

مطالعه درس، رویکرد نسبتاً جدیدی است که در زمینه طراحی آموزشی موفقیت زیادی کسب کرده است؛این روش در کشور ژاپن ابداع شده و در آن جا مورد استفاده قرار می گیرد و کشورهای دیگر هم( از جمله آمریکا) مورد توجه واقع شده است. در این روش گروهی از معلمان که درس واحدی را آموزش می دهند،مشترکاً به طراحی درس خود می پردازند .دراین کار،می کوشند تا بهترین شیوه ی آموزش آن درس را تهیه کنند [تهیه طرح درس].سپس یکی از اعضای گروه، همان درس را که مورد مطالعه قرار گرفته و برای آن طرح درس تهیه کرده،تدریس می کنند و بقیه اعضای گروه (معلمان) او را مورد مشاهده قرار می دهند،اعضای مشاهده کننده،تدریس همکار خود را به دقت مورد بررسی قرار می دهند و نظرات و پیشنهادهای خود را یادداشت می کنند. بعد از اتمام تدریس معلم، همه ی معلمان دور هم جمع می شوند و داده ها جمع آوری شده از راه مشاهده را تحلیل می کنند و آموخته ها و پیشنهادهای خودرا مطرح می نمایند.گام بعدی این است که با توجه به پیشنهادهای داده شده طرح درس را مورد بازنگری قرار می دهند و ضمن رفع نواقص بر غنای آن می افزایند.باز هم به آموزش درس اقدام می شود.اما اینبار بوسیله یک همکار [معلم] دیگری از گروه. این کار تا زمانی که همه اعضا گروه از موفقیت طرح درس و اجرای آن مطمئن شوند ادامه می یابد (لوئیس 2002). برخی موفقیت ژاپن را در آزمون های بین المللی (تیمز) و یکی از دلایل عملکرد خوب دانش آموزان ژاپنی در آزمون های بین المللی استفاده از همین طرح درس مشارکتی می دانند (سیف 1393، ص 433).درس پژوهی

اگرچه موفقیت های چشمگیری در نظام های آموزشی جهان داشته است.ولی اجرا و عملی کردن آن با مسائل و مشکلاتی هم رو به رو بوده است که در اینجا به صورت مختصر به چالش های پیش روی آن پرداخته می شود. برای ورود به سایت اصلی ما ودریافت صدها فایل کلیک نمایید

چالش های درس پژوهی

برای انجام هر نوآوری عموماً با سه دسته از چالش ها روبرو هستیم، درس پژوهی یک نوآوری است که از این قاعده مستثنی نیست.این چالش ها عبارتند از :چالش های اجرائی درس پژوهی،بدفهمی های درس پژوهی و چالش هایی در پی گیری درس پژوهی .

چالش های اجرایی

ظاهر ساده ی درس پژوهی ممکن است پیچیدگی های ضمنی آن را پنهان سازد . “ریچاردسون” (1:2004) دراین باره ابراز می دارد:

جزو آن دسته از استراتژی های توسعه ی حرفه ای به شمار می رود که ظاهر گول زننده ای دارد، اما در حقیقت زمانی که فرد شروع به بررسی و درگیری با این ظاهر ساده می کند،در عمل هر گام از آن بسیار پیچیده می شود.تحقیقات بسیاری در مورد بررسی چالش های اجرایی درس پژوهی صورت گرفته است که نتایج آن ها عموماً چالش های اجرایی یکسانی را نشان می دهد که برخی از آن ها عبارتند از :

– فقدان دانش لازم و کافی درس پژوهی

– عدم نیاز درونی معلمان به تحول در حوزه ی تدریس

– تصور غلط که درس پژوهی ایده ای ژاپنی است و نباید در کشورهای دیگر استفاده شود

– نداشتن روحیه ی مشارکت با دیگران

– عدم آزادی عمل معلمان در فرایندهای آموزشی

– آشنا نبودن با انتظارات والدین و نیازهای دانش آموزان

– نظام ارزشیابی که تاکید به نتایج داشته باشد تا فرایند

– عدم همکاری مدیران مدارس و ایجاد فشار بر روی معلمان

– عدم وجود زمان کافی به دلیل چند شغله بودن معلمان برای تامین زندگی

– بی توجهی به شکاف بین تحقیقات دانشگاهی و واقعیت کلاس درس و عدم همکاری اساتید دانشگاه

– عدم پذیرش گروه معلمان در کلاسهای درس و مخل بودن ابزار جمع آوری داده ها مانند دوربین فیلم برداری،در یادگیری دانش آموزان (چاکشی و فرناندز،2004،سرکار آرانی 2006)

– به نظر می رسد بخشی از مسائل و مشکلات درس پژوهی در ایران ،به عدم آشنائی کارگزاران آموزشی با اهداف،نحوه ی اجرا،شیوه عملی درس پژوهی است و بخشی هم به عدم باور ، عدم انگیزه، انتظارات زود بازده نبودن این الگو برمی گردد .لذا آموزش معلمان و آشنائی آنها با درس پژوهی بسیار مهم و ضروری است.

بدفهمی هایی درباره ی درس پژوهی

رونالد گالیمور (نقل از استیگلر و هیبرت،129،1999) می گوید:

فعالیت های فرهنگی بطور تاریخی راه حل هایی را که با چالش ها سازگاری پیدا کنند می پذیرند. این راه حل ها معمولاً از طریق تلاش های مشترک انسان برای دستیابی به یک فرایند ثابت روزانه در طی زمان شکل می گیرد تغییرات فعالیت های فرهنگی، آهسته و بتدریج ایجاد می شوند و روند شکل گیری آنها بر مبنای فرایندهای موجود است.

ایده ی کلیدی درس پژوهی ، بهبود و بهسازی فرایند آموزش، یادگیری و تدریس است.علاوه بر اینکه به یادگیری معلمان می انجامد، بر بهبود یادگیری دانش آموزان توجه و تاکید می شود.

پس باید توجه داشت که پژوهش مشارکتی در کلاس درس فعالیتی زمان بر است و بهبود تدریجی را ناشی می شود، لذا نباید انتظار نتایج فوری از آن را داشت.

یکی از چالش های پیش رو ، بدفهمی های ناشی از اجرا است.همانطور که گفته شد درس پژوهی بر مبنای یک الگو بهسازی مستمر و بلند مدت است در حالیکه خیلی از افراد به خصوص مدیران انتظار دارند که پس از مدت کوتاهی نتایج در بهبود نمرات دانش آموزان حاصل شود، اما باید در دراز مدت انتظار نتیجه داشته باشند.همچنین برخی از معلمان در آمریکا این امر را کاری بیهوده می دانند که چندماه صرف یک درس پژوهی شود.آن ها استدلال می کنند که با این رویکرد نمی توان کلیه ی درس های برنامه ی درسی را پوشش داد (لوئیس،پری و موراتا، 2006). در مقابل این نظر،” شیمیزو” (1999) استدلال می کند بررسی یک درس به طور عمیق و موشکافانه از بررسی یک برنامه ی درسی بطور سطحی پربارتر است.

همینطور باید اذعان داشت که درس پژوهی فقط یک محصول است و هدف درس پژوهی از تولید یک درس پژوهی والاتر است.برای اجرای این رویکرد باید توجه کرد که درس پژوهی از تهیه ی طرح درس انجام پژوهش سطحی فقط برای بیان نتایج مشاوره و آموزش یک روش و درس های نمایشی متفاوت است.برخی نیز معتقدند که درس پژوهی یک کار تخصصی است و از عهده ی هر کس بر نمی آید، اما در مقابل این عده نیز باید اظهار کرد هدف درس پژوهی تولید دانش حرفه ای توسط متخصصان این امر یعنی معلمان است (پالتی و دورت،2004) در این رویکرد معلم مانند یک محقق و متخصص عمل می کند (ائتلاف منطقه ای شمال غربی آیزنهاور در ریاضی و علوم ، 2001)

در برخی موارد هم تصور می شود که درس پژوهی بر معلم و انتقاد از کار او متمرکز است، در حالیکه تمرکز اصلی بر یادگیری دانش آموزان است و انتقاد هم از کار مشترک صورت می گیرد (سرکار آرانی و ماتوبا،2006)، افرادی هم بعضی اوقات تصور می کنند که درس پژوهی امکانات زیادی می خواهد و باعث بی نظمی و اختلال در کار معلم می شود.بدفهمی دیگر راجع به ذات پژوهش است که تصور می گردد جایگاه پژوهش در دانشگاه است و معلم در مدرسه نمی تواند پژوهشی انجام دهد (سرکار آرانی ، 2006)

بدفهمی دیگر این است که به سبب شباهت برخی از شرایط درس پژوهی با جریان های دیگر اغلب به آنها یکسان نگریسته می شود .تدریس خرد جریانی است که برای معلمان این امکان را به وجود می آورد که در یک موقعیت واقعی تدریس شرکت جویند و بازخوردی فوری از عملکرد خود دریافت دارند.

درس پژوهی بطور مداوم بر یادگیری دانش آموزان متمرکز است .

رفتار تدریس بر اساس فنون یا مهارت های خاص تعریف می شود تا بتوان یک درس خاص را با تمرکز تا بتوان یک درس خاص را با تمرکز بر مهارت آموزش داد (وایلز و بادرنی ، 1378).فردی و همکاران (2003) از تدریس خرد به عنوان فعالیتی متمرکز بر مشاهده نام می برند که در آن معمولاً تدریس دانشجو- معلمان، فیلمبرداری شده و سپس همراه یک مربی مورد بررسی قرار می گیرد.این فیلم برداری ممکن است در فضای کلاس درس واقعی یا در حالت تمرین معلمی مصنوعی انجام گیرد و دانشجو معلمان با بازاندیشی [بازتاب] بر تدریس خود، از نظرات مربی درباره ی رفتارهای تدریس خود آگاه می شوند، در حالیکه باید به این نکته ی ظریف توجه کرد که درس پژوهی به عنوان یک روش مداوم بر بهبود تدریس تأکید دارد و تمرکز اصلی آن بر چگونگی یادگیری دانش آموزان است و موضوع درس کلاس واقعی به شدت مورد توجه است تا بررسی و اعمال و تدریس معلم (ایوبیان، 1385). برای ورود به سایت اصلی ما ودریافت صدها فایل کلیک نمایید

چالش های پی گیری درس پژوهی

بعد از درگیری غالباً تصور می شود که درس پژوهی باعث یادگیری شده است و اعضای گروه به حالت ثابت خواهند رسید که این خود موجب منحرف شدن از ادامه ی راه خواهد شد.همچنین برخی گمان می کنند که صرفاً با انتخاب هدف و پیروی از فعالیت ها بهبود حاصل می شود.بعضی از گروه ها هم درگیر جزئیات می شوند و اهداف اصلی را فراموش می کنند.عده ای هم بر این تصور هستند که چون از ژاپن آمده است اعمال معلمان ژاپن باید مورد تقلید قرار بگیرد، باید توجه کرد که درس پژوهی مثل یک نقشه است یک ابزار برای بهبود است نه هدف آن.

برای پی گیری و توسعه ی دانش حرفه ای تولید شده ، گروه های درس پژوهی باید با هم در ارتباط باشند، باید توجه داشت که هدف از درس پژوهی ایجاد بهترین گروه نیست، آنچه باعث تولید دانش حرفه ای می شود مشارکت در ایده هاست. در چنین شرایطی است که از وجود ناظران بیرونی مشخص می شود (چاکشی و فرناندز ،2004) برای ورود به سایت اصلی ما ودریافت صدها فایل کلیک نمایید

چالش های فرهنگی و حرفه ای درس پژوهی در ایران:

1-ازمنظر دانش روشمند : شرکت فعال در فرایند درس پژوهی به دانش مقدماتی معلمان درباره ی اصول علمی فرایند آموزش و یادگیری نیازمند است- فرصت مشارکت در فرایند تصمیم سازی در مدرسه –تغییر نگرش کارگزاران آموزشی نسبت به راههای بهبود کیفیت تدریس،به بالا بردن توانایی های فردی معلم محدود نمی شود- نیاز به آزادی عمل بیشتر- رقابت شدید برای ورود به دانشگاههای معتبر بر انتظارات والدین از معلمان و مدرسه تاثیر ویژه ای دارد – در نظام آموزشی ایران، بر بهبود توانایی های فردی تاکید بیشتری می شود- در مقایسه با کشورهایی که خاستگاه تولید نظریه های تربیتی اند، فرهنگ مدرسه در ایران شکاف موجود بین عمل و نظریه های تربیتی را بیشتر نشان می دهد.درس پژوهی

ایده ی کلیدی درس پژوهی

درس پژوهی می تواند راه حل مناسبی برای کاهش دشواری های پژوهش در مدرسه باشد، به شرط آن که بطور مستمر ادامه پیدا کند، زیرا در فرایند درس پژوهی، بر معلمی تاکید می شود تا اینکه معلم، و فرهنگ تازه ای شکل می گیردو معلمان به تدریج در تجربه ها و موفقیت های یکدیگر سهیم می شوند.دوستانه و گروهی کار می کنند و احساس مسئولیت جمعی به آنها کمک می کند تا شرایط بهتری را برای کار حرفه ای معلمی فراهم سازند.

2- از منظر دانش و فرهنگ حرفه ای : مهارت های ارتباطی و نحوه ی تعامل با یکدیگر به تمرین بیشتر نیاز دارد،نباید فراموش شود که درس پژوهی فرصتی برای یادگیری از یکدیگر است نه صرفأ ارزشیابی معلم.

دشواری های اجرا و استمرار درس پژوهی

در زیر به برخی از دشواری های اجرا و استمرار  از منظر دانش و فرهنگ حرفه ای اشاره می شود:

الف- جایگاه اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی معلمان در ایران با ژاپن متفاوت است، در ایران معلمان فرصتی برای کاربست روش های پرورش حرفه ای به شیوه ی ژاپنی ندارند.

ب-معلمان به زمان بیشتری نیاز دارند تا به تدریج متوجه شوند که بررسی تدریس یک معلم ، لزوماً ارزیابی خود او نیست.

ج- مدیران مدارس بیشترنگران آن جنبه از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستند که به صورت کمی سنجیده می شود.

د- پژوهشگران آموزشی در دانشگاه های ایران به روش های پژوهش کمی بیشتر از روش های کیفی علاقه دارند.

ه- مدیران مدارس بیشتر نگران آن اند که درس پژوهی بر انضباط مدرسه،کلاس درس و رفتار معلم تأثیر منفی داشته باشد .چون با خالی شدن کلاس و رفتن معلم به کلاس همتا (همکار) خود، عملاً یک کلاس بدون معلم خواهد ماند.

و- جهانی شدن،فناوری اطلاعات، ترویج اقتصاد دانش بنیاد و تحولات اجتماعی – اقتصادی ناشی از آن باعث تحول سریع اهداف،سیاست ها، برنامه ها،محتوا و روش های آموزش شده است. درس پژوهی الگوی موثری برای توانمندسازی معلمان از طریق بهسازی آموزش است.بنابراین، حرکت فرهنگی و حرفه ای زمان بر است و راه حل همه ی مسائل آموزشی و تربیتی هم نیست. برای ورود به سایت اصلی ما ودریافت صدها فایل کلیک نمایید

درس پژوهی فرهنگ حرفه ای معلم

درس پژوهی فرهنگ حرفه ای معلم،مدرسه و مدرسه داری است و بر این پیش فرض بنیادین استوار است که کسی که در جایگاه معلمی ایستاده است با ترک یادگیری صلاحیت تدریس را از دست می دهد.مدرسه نه فقط جایی برای آموزش به مثابه ی شغل معلم ، بلکه جایی برای یادگیری مستمر و مشارکتی معلم است.معلم بدون یادگیری مداوم،توانایی تدریس اثربخش را از دست می دهد.سایت کاشان پی ان یو به این نکته اشاره خوبی نموده است.

در فرایند درس پژوهی ، معلمان یاد می گیردکه از یک دیگر بیاموزند ،در تجارب هم سهیم شوند و در تدریس خود بازاندیشی کنند .معلمان با مشارکت در حلقه ی طرح مسئله، برنامه ریزی،هم اندیشی،عمل،مشاهده، بازاندیشی و یادگیری، نوعی اقدام پژوهی انتقادی را ترویج می کنند.به علاوه،درس پژوهی فرصتی برای معلمان ایرانی فراهم می آورد تا با یکدیگر گفت و گو کنند ،از تجربه های خود و دیگران بیاموزند و بطور مشارکتی به بهبود آموزش کمک کنند.

بزرگترین هدف آموزش و پرورش، علم آموزش نیست، بلکه عمل آموزی است (هربرت اسپنسر)

در عین حال فضای روانی بهتری برای کار در مدرسه فراهم آورند و شوق یادگیری را در خود تقویت کنند. به تدریج به عنوان فرهنگ بهبود آموزش و گفت و گو با خود و دیگران در مدارس مطرح می گرددو به عاملی مؤثر براب بهسازی آموزش حرفه ای معلمان در مدرسه تبدیل می شود.درس پژوهی

دانلود صدها نمونه درس پژوهی

به خاطر داشته باشیم که پروژه ای برای انتخاب پژوهشگران،معلمان یا تدریس های برتر نیست،بلکه فرهنگ حرفه ای بازسازی مدارس برای ترویج یادگیری اثربخش است. برای ورود به سایت اصلی ما ودریافت صدها فایل کلیک نمایید

لیست درس پژوهی های اول ابتدایی

در این بخش با تعدادی از نمونه های درس پژوهی در این مقطع آشنا خواهیم شد که شما عزیزان می توانید جهت استفاده از صدها و بلکه هزاران درس پژوهی به سایت اصلی ما مراجعه نمایید.

درس پژوهی ریاضی مقایسه ی اعداد اول دبستان

درس پژوهی ریاضی مقایسه ی اعداد اول دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی ریاضی مقایسه ی اعداد اول دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی ریاضی مقایسه ی اعداد اول دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۶ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word .درس پژوهی ریاضی اول دبستان

فایل آموزشی ریاضی مقایسه ی اعداد اول دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی علوم فایده های گیاهان پایه اول

درس پژوهی علوم فایده های گیاهان پایه اول مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی علوم فایده های گیاهان پایه اول مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی علوم فایده های گیاهان پایه اول مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۸ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word .

فایل آموزشی درس پژوهی علوم فایده های گیاهان پایه اول مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.درس پژوهی علوم اول دبستان

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی علوم پایه اول دبستان حرکت زندگی

درس پژوهی علوم پایه اول دبستان حرکت زندگی با کدام یک آسان تر است؟ مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی علوم پایه اول دبستان حرکت زندگی با کدام یک آسان تر است؟ مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی علوم پایه اول دبستان حرکت زندگی با کدام یک آسان تر است؟ مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق

فایل آموزشی علوم پایه اول دبستان حرکت زندگی با کدام یک آسان تر است؟ مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی ریاضی اندازه اول دبستان

درس پژوهی ریاضی اندازه اول دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی ریاضی اندازه اول دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی ریاضی اندازه اول دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۷ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی ریاضی اندازه اول دبستان

فایل آموزشی ریاضی اندازه اول دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.درس پژوهی ریاضی اول ابتدایی

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی تقارن ریاضی اول دبستان

درس پژوهی تقارن ریاضی اول دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیقدرس پژوهی ریاضی پایه اول

درس پژوهی تقارن ریاضی اول دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی تقارن ریاضی اول دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۳۲ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی تقارن ریاضی اول دبستان

فایل آموزشی تقارن ریاضی اول دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی قرآن سوره ی کوثر اول ابتدایی

درس پژوهی قرآن سوره ی کوثر اول ابتدایی مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی قرآن سوره ی کوثر اول ابتدایی مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی قرآن سوره ی کوثر اول ابتدایی مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۳۰ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word .درس پژوهی قرآن اول دبستان

فایل آموزشی قرآن سوره ی کوثر اول ابتدایی مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی فارسی معرفی صدا و نشانه (ر)

درس پژوهی فارسی معرفی صدا و نشانه (ر) پایه اول مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی فارسی معرفی صدا و نشانه (ر) پایه اول مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی فارسی معرفی صدا و نشانه (ر) پایه اول مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۵ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word .درس پژوهی فارسی اول دبستان

فایل آموزشی فارسی معرفی صدا و نشانه (ر) پایه اول مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی علوم محیط اطراف ما اول ابتدایی

درس پژوهی علوم محیط اطراف ما اول ابتدایی مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی علوم محیط اطراف ما اول ابتدایی مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی علوم محیط اطراف ما اول ابتدایی مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۵ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word .درس پژوهی علوم اول دبستان

فایل آموزشی علوم محیط اطراف ما اول ابتدایی مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی فارسی جنگل(گ) اول ابتدایی

درس پژوهی فارسی جنگل(گ) اول ابتدایی مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی فارسی جنگل(گ) اول ابتدایی مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی فارسی جنگل(گ) اول ابتدایی مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۵ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word .درس پژوهی فارسی پایه اول

فایل آموزشی فارسی جنگل(گ) اول ابتدایی مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی ریاضی اشکال هندسی پایه اول

درس پژوهی ریاضی اشکال هندسی پایه اول مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی ریاضی اشکال هندسی پایه اول مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی ریاضی اشکال هندسی پایه اول مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۷ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word .

فایل آموزشی ریاضی اشکال هندسی پایه اول مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافتدرس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

لیست درس پژوهی های دوم ابتدایی

در این بخش با تعدادی از نمونه های درس پژوهی در این مقطع آشنا خواهیم شد که شما عزیزان می توانید جهت استفاده از صدها و بلکه هزاران درس پژوهی به سایت اصلی ما مراجعه نمایید.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی آماده دوم ابتدایی سلام سلام

درس پژوهی آماده دوم ابتدایی سلام سلام به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق

درس پژوهی آماده دوم ابتدایی سلام سلام به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق درس پژوهی آماده دوم ابتدایی سلام سلام به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق و بسیار دقیق و در ۲۵ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی آماده دوم ابتدایی سلام سلام به صورت کاملدرس پژوهی آماده دوم ابتدایی

فایل آموزشی آماده دوم ابتدایی سلام سلام به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

گزارش درس پژوهی دوم دبستان مثل خورشید بهترین نمونه موجود.

گزارش درس پژوهی دوم دبستان مثل خورشید بهترین نمونه موجود. گزارش درس پژوهی دوم دبستان مثل خورشید بهترین نمونه موجود. و بسیار دقیق و در ۲۵ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل گزارش درس پژوهی دوم دبستان مثل خورشید بهترین نمونه موجود. تمامی نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.

فایل آموزشی دوم دبستان مثل خورشید بهترین نمونه موجود. نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.درس پژوهی آماده دوم دبستان

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

گزارش درس پژوهی دوم ابتدایی همه چیز از توست

گزارش درس پژوهی دوم ابتدایی همه چیز از توست به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.

گزارش درس پژوهی دوم ابتدایی همه چیز از توست به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود. گزارش درس پژوهی دوم ابتدایی همه چیز از توست به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود. و بسیار دقیق و در ۲۵ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل گزارش درس پژوهی دوم ابتدایی نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.

فایل آموزشی دوم ابتدایی همه چیز از توست به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود. نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.گزارش درس پژوهی دوم ابتدایی

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

گزارش درس پژوهی پایه دوم شناخت شکل های هندسی

گزارش درس پژوهی پایه دوم شناخت شکل های هندسی به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه موجود.

گزارش درس پژوهی پایه دوم شناخت شکل های هندسی به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه موجود. و بسیار دقیق و در ۲۸ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل گزارش درس پژوهی نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.

فایل آموزشی پایه دوم شناخت شکل های هندسی به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه موجود. نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.درس پژوهی ریاضی دوم دبستان

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی قرآن اسراف نکنید

درس پژوهی قرآن اسراف نکنید کلاس دوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی قرآن اسراف نکنید کلاس دوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی قرآن اسراف نکنید کلاس دوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۷ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی قرآن نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی قرآن دوم ابتدایی

فایل آموزشی قرآن اسراف نکنید کلاس دوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی ریاضی کلاس دوم ابتدایی آشنایی با جمع های اساسی

درس پژوهی ریاضی کلاس دوم ابتدایی آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی ریاضی کلاس دوم ابتدایی آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۷ صفحهدرس پژوهی ریاضی دوم دبستان

فایل آموزشی ریاضی کلاس دوم ابتدایی آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی ریاضی شناخت شکل های هندسی پایه دوم

درس پژوهی ریاضی شناخت شکل های هندسی پایه دوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی ریاضی شناخت شکل های هندسی پایه دوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی ریاضی شناخت شکل های هندسی پایه دوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۶ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.

فایل آموزشی ریاضی شناخت شکل های هندسی پایه دوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی ضرب اعداد یک رقمی پایه دوم

درس پژوهی ضرب اعداد یک رقمی پایه دوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیقدرس پژوهی ریاضی پایه دوم

درس پژوهی ضرب اعداد یک رقمی پایه دوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی ضرب اعداد یک رقمی پایه دوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۷ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.

فایل آموزشی ضرب اعداد یک رقمی پایه دوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی قرآن آموزش همزه دوم ابتدایی

درس پژوهی قرآن آموزش همزه دوم ابتدایی مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیقدرس پژوهی قرآن دوم دبستان

درس پژوهی قرآن آموزش همزه دوم ابتدایی مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی قرآن آموزش همزه دوم ابتدایی مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۶ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی قرآن آموزش

فایل آموزشی قرآن آموزش همزه دوم ابتدایی مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

لیست درس پژوهی های سوم ابتدایی

در این بخش با تعدادی از نمونه های درس پژوهی در این مقطع آشنا خواهیم شد که شما عزیزان می توانید جهت استفاده از صدها و بلکه هزاران درس پژوهی به سایت اصلی ما مراجعه نمایید.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی ریاضی گوشه سوم دبستان

درس پژوهی ریاضی گوشه سوم دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی ریاضی گوشه سوم دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی ریاضی گوشه سوم دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق   و بسیار دقیق و در ۲۵ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی ریاضی گوشه سوم دبستان نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی ریاضی سوم دبستان

فایل آموزشی ریاضی گوشه سوم دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی ریاضی معرفی کیلومتر سوم دبستان

درس پژوهی ریاضی معرفی کیلومتر سوم دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی ریاضی معرفی کیلومتر سوم دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی ریاضی معرفی کیلومتر سوم دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق   و بسیار دقیق و در ۲۵ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی ریاضی نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی

فایل آموزشی ریاضی معرفی کیلومتر سوم دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی علوم مواد اطراف ما سوم دبستان

درس پژوهی علوم مواد اطراف ما سوم دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی علوم مواد اطراف ما سوم دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی علوم مواد اطراف ما سوم دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق   و بسیار دقیق و در ۲۵ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی علوم سوم ابتدایی

فایل آموزشی علوم مواد اطراف ما سوم دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی ریاضی الگوی تقارن سوم دبستان

درس پژوهی ریاضی الگوی تقارن سوم دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی ریاضی الگوی تقارن سوم دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی ریاضی الگوی تقارن سوم دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق   و بسیار دقیق و در ۲۵ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی ریاضی نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی ریاضی پایه سوم

فایل آموزشی ریاضی الگوی تقارن سوم دبستان مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی ریاضی مقایسه ی عددها پایه سوم

درس پژوهی ریاضی مقایسه ی عددها پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی ریاضی مقایسه ی عددها پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی ریاضی مقایسه ی عددها پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۵ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی ریاضی کلاس سوم

فایل آموزشی ریاضی مقایسه ی عددها پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی ریاضی شعاع وقطر دایره پایه سوم

درس پژوهی ریاضی شعاع وقطر دایره پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی ریاضی شعاع وقطر دایره پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی ریاضی شعاع وقطر دایره پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق   و بسیار دقیق و در ۲۵ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی ریاضی سوم دبستان

فایل آموزشی ریاضی شعاع وقطر دایره پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی آموزش قرآن کریم پایه سوم

درس پژوهی آموزش قرآن کریم پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی آموزش قرآن کریم پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی آموزش قرآن کریم پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیقو بسیار دقیق و در ۲۵ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی آموزش قرآن کریم نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی قرآن سوم ابتدایی

فایل آموزشی آموزش قرآن کریم پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی ضرب اعداد یک رقمی پایه سوم

درس پژوهی ضرب اعداد یک رقمی پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی ضرب اعداد یک رقمی پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی ضرب اعداد یک رقمی پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۵ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی ضرب پایه سوم

فایل آموزشی ضرب اعداد یک رقمی پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی ریاضی تفریق با انتقال پایه سوم

درس پژوهی ریاضی تفریق با انتقال پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی ریاضی تفریق با انتقال پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی ریاضی تفریق با انتقال پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیقو بسیار دقیق و در ۲۵ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی ریاضی نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی ریاضی سوم

فایل آموزشی ریاضی تفریق با انتقال پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی هدیه های آسمانی عیادت پایه سوم

درس پژوهی هدیه های آسمانی عیادت پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی هدیه های آسمانی عیادت پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی هدیه های آسمانی عیادت پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیقو بسیار دقیق و در ۲۵ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم

فایل آموزشی هدیه های آسمانی عیادت پایه سوم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

لیست درس پژوهی های چهارم ابتدایی

در این بخش با تعدادی از نمونه های درس پژوهی در این مقطع آشنا خواهیم شد که شما عزیزان می توانید جهت استفاده از صدها و بلکه هزاران درس پژوهی به سایت اصلی ما مراجعه نمایید.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی آموزش قرآن کریم پایه چهارم

درس پژوهی آموزش قرآن کریم پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی آموزش قرآن کریم پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی آموزش قرآن کریم پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۵ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی آموزش قرآن نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی قرآن پایه چهارم

فایل آموزشی آموزش قرآن کریم پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی آشنایی با انواع آینه ها و کاربرد آنها پایه چهارم

درس پژوهی آشنایی با انواع آینه ها و کاربرد آنها پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی آشنایی با انواع آینه ها و کاربرد آنها پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی آشنایی با انواع آینه ها و کاربرد آنها پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۳ صفحهدرس پژوهی علوم چهارم ابتدایی

فایل آموزشی آشنایی با انواع آینه ها و کاربرد آنها پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی رسم نیمساز پایه چهارم

درس پژوهی رسم نیمساز پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی رسم نیمساز پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی رسم نیمساز پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۳ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی رسم نیمساز پایه چهارم نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی

فایل آموزشی رسم نیمساز پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی کودک شجاع پایه چهارم

درس پژوهی کودک شجاع پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی کودک شجاع پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی کودک شجاع پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۳ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی کودک شجاع پایه چهارم نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه چهارم

فایل آموزشی کودک شجاع پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی قرآن سوره اعلی پایه چهارم

درس پژوهی قرآن سوره اعلی پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی قرآن سوره اعلی پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی قرآن سوره اعلی پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۳ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی قرآن سوره اعلی نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی قرآن پایه چهارم

فایل آموزشی قرآن سوره اعلی پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی امت اسلامی پایه چهارم

درس پژوهی امت اسلامی پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی امت اسلامی پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی امت اسلامی پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۳ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی امت اسلامی پایه چهارم نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.

فایل آموزشی امت اسلامی پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی ملت ایران پایه چهارم

درس پژوهی ملت ایران پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی ملت ایران پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی ملت ایران پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۳ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی ملت ایران پایه چهارم نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی مطالعات پایه چهارم

فایل آموزشی ملت ایران پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی زندگی شهری پایه چهارم

درس پژوهی زندگی شهری پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی زندگی شهری پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی زندگی شهری پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۳ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی زندگی شهری پایه چهارم نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

فایل آموزشی زندگی شهری پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی زندگی روستایی پایه چهارم

درس پژوهی زندگی روستایی پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی زندگی روستایی پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی زندگی روستایی پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۳ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی زندگی روستایی پایه چهارم نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی مطالعات چهارم

فایل آموزشی زندگی روستایی پایه چهارم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی درس مسجد پایه چهارم ابتدایی

درس پژوهی درس مسجد پایه چهارم ابتدایی مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی درس مسجد پایه چهارم ابتدایی مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی درس مسجد پایه چهارم ابتدایی مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۳ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی درس مسجد نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه چهارم

فایل آموزشی درس مسجد پایه چهارم ابتدایی مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

لیست درس پژوهی های پنجم ابتدایی

در این بخش با تعدادی از نمونه های درس پژوهی در این مقطع آشنا خواهیم شد که شما عزیزان می توانید جهت استفاده از صدها و بلکه هزاران درس پژوهی به سایت اصلی ما مراجعه نمایید.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی سوره ی انفال پایه پنجم

درس پژوهی سوره ی انفال پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی سوره ی انفال پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی سوره ی انفال پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۶ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی سوره نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی

فایل آموزشی سوره ی انفال پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی مبارزه پنهان پایه پنجم

درس پژوهی مبارزه پنهان پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی مبارزه پنهان پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی مبارزه پنهان پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۶ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی مبارزه پنهان پایه پنجم نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی

فایل آموزشی مبارزه پنهان پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی مواد تغییر میکنند پایه پنجم

درس پژوهی مواد تغییر میکنند پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی مواد تغییر میکنند پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی مواد تغییر میکنند پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۷ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی مواد نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی

فایل آموزشی مواد تغییر میکنند پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی ماشین ها پایه پنجم

درس پژوهی ماشین ها پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی ماشین ها پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی ماشین ها پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۷ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی ماشین ها پایه پنجم نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی علوم پنجم

فایل آموزشی ماشین ها پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی ماشین چیست؟ پایه پنجم

درس پژوهی ماشین چیست؟ پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی ماشین چیست؟ پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی ماشین چیست؟ پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۷ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی ماشین چیست؟

فایل آموزشی ماشین چیست؟ پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.درس پژوهی علوم پنجم دبستان

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی زمین ناآرام پایه پنجم

درس پژوهی زمین ناآرام پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی زمین ناآرام پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی زمین ناآرام پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۷ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی زمین ناآرام پایه پنجم نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی زمین ناآرام

فایل آموزشی زمین ناآرام پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی ساختمان مواد پایه پنجم

درس پژوهی ساختمان مواد پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی ساختمان مواد پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی ساختمان مواد پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۸ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی ساختمان مواد پایه پنجم

فایل آموزشی ساختمان مواد پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.درس پژوهی کلاس پنجم

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی قارچ ها پایه پنجم

درس پژوهی قارچ ها پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی قارچ ها پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی قارچ ها پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۵ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی قارچ ها پایه پنجم

فایل آموزشی قارچ ها پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.درس پژوهی کلاس پنجم دبستان

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی زمین لرزه پایه پنجم

درس پژوهی زمین لرزه پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی زمین لرزه پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی زمین لرزه پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۳ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی زمین لرزه پایه پنجم نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.سناریو درس پژوهی پنجم

فایل آموزشی زمین لرزه پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت.

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی رنگ های نور پایه پنجم

درس پژوهی رنگ های نور پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی رنگ های نور پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی رنگ های نور پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۹ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.گزارش درس پژوهی پایه پنجم

فایل آموزشی رنگ های نور پایه پنجم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت

برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

لیست درس پژوهی های ششم ابتدایی

در این بخش با تعدادی از نمونه های درس پژوهی در این مقطع آشنا خواهیم شد که شما عزیزان می توانید جهت استفاده از صدها و بلکه هزاران درس پژوهی به سایت اصلی ما مراجعه نمایید. برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی جمع آوری ونمایش داده ها پایه ششم

درس پژوهی جمع آوری ونمایش داده ها پایه ششم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق

درس پژوهی جمع آوری ونمایش داده ها پایه ششم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق درس پژوهی جمع آوری ونمایش داده ها پایه ششم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق و بسیار دقیق و در ۲۶ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی

فایل آموزشی جمع آوری ونمایش داده ها پایه ششم مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش به همراه مرامنامه دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت. برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

گزارش درس پژوهی کلاس ششم ساده کردن کسر

گزارش درس پژوهی کلاس ششم ساده کردن کسر به صورت کامل و آماده بهترین نمونه در اینترنت

گزارش درس پژوهی کلاس ششم ساده کردن کسر به صورت کامل و آماده بهترین نمونه در اینترنت گزارش درس پژوهی کلاس ششم ساده کردن کسر به صورت کامل و آماده بهترین نمونه در اینترنت و بسیار دقیق و در ۲۷ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل گزارش درس پژوهی کلاس ششم ساده نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی ریاضی ششم دبستان

فایل آموزشی کلاس ششم ساده کردن کسر به صورت کامل و آماده بهترین نمونه در اینترنت نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت. برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

گزارش درس پژوهی پایه ششم آمار

گزارش درس پژوهی پایه ششم آمار به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه موجود.

گزارش درس پژوهی پایه ششم آمار به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه موجود. گزارش درس پژوهی پایه ششم آمار به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه موجود. و بسیار دقیق و در ۲۶ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل گزارش درس پژوهی پایه ششم آمار به صورت کاملدرس پژوهی ریاضی ششم

فایل آموزشی پایه ششم آمار به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه موجود. نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت. برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

گزارش درس پژوهی ششم ابتدایی آموزش احتمال

گزارش درس پژوهی ششم ابتدایی آموزش احتمال تجربی و ریاضی به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.

گزارش درس پژوهی ششم ابتدایی آموزش احتمال تجربی و ریاضی به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود. گزارش درس پژوهی ششم ابتدایی آموزش احتمال تجربی و ریاضی به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود. و بسیار دقیق و در ۲۴ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل گزارش درس پژوهی ششمدرس پژوهی ششم ابتدایی درس پژوهی پایه ششم

فایل آموزشی ششم ابتدایی آموزش احتمال تجربی و ریاضی به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود. نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت. برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

گزارش درس پژوهی ششم دبستان تقریب زدن بهترین نمونه موجود.

گزارش درس پژوهی ششم دبستان تقریب زدن بهترین نمونه موجود. گزارش درس پژوهی ششم دبستان تقریب زدن بهترین نمونه موجود. و بسیار دقیق و در ۲۵ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل گزارش درس پژوهی ششم دبستان تقریب زدن بهترین نمونه موجود. تمامی نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.

فایل آموزشی ششم دبستان تقریب زدن بهترین نمونه موجود. نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت. برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی آماده ششم ابتدایی روش حل مسأله

درس پژوهی آماده ششم ابتدایی روش حل مسأله به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق

درس پژوهی آماده ششم ابتدایی روش حل مسأله به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق درس پژوهی آماده ششم ابتدایی روش حل مسأله به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق و بسیار دقیق و در ۲۵ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی آماده ششم ابتدایی روش حل مسألهسناریو درس پژوهی

فایل آموزشی آماده ششم ابتدایی روش حل مسأله به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت. برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی آماده ششم دبستان کسر و عدد مخلوط

درس پژوهی آماده ششم دبستان کسر و عدد مخلوط به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل

درس پژوهی آماده ششم دبستان کسر و عدد مخلوط به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل درس پژوهی آماده ششم دبستان کسر و عدد مخلوط به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل و بسیار دقیق و در ۲۷ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی آماده ششم دبستان کسرمرامنامه درس پژوهی ششم دبستان

فایل آموزشی آماده ششم دبستان کسر و عدد مخلوط به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت. برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی آماده کلاس ششم ابتدایی زاویه ها

درس پژوهی آماده کلاس ششم ابتدایی زاویه ها وانواع آن به صورت کامل با گزارش دقیق

درس پژوهی آماده کلاس ششم ابتدایی زاویه ها وانواع آن به صورت کامل با گزارش دقیق درس پژوهی آماده کلاس ششم ابتدایی زاویه ها وانواع آن به صورت کامل با گزارش دقیق و بسیار دقیق و در ۲۳ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی آماده کلاس ششم ابتدایی زاویه ها نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.گزارش درس پژوهی ششم دبستان

فایل آموزشی آماده کلاس ششم ابتدایی زاویه ها وانواع آن به صورت کامل با گزارش دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت. برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی آماده کلاس ششم دبستان جدول تناسب

درس پژوهی آماده کلاس ششم دبستان جدول تناسب به صورت کامل و دقیق

درس پژوهی آماده کلاس ششم دبستان جدول تناسب به صورت کامل و دقیق درس پژوهی آماده کلاس ششم دبستان جدول تناسب به صورت کامل و دقیق و بسیار دقیق و در ۲۳ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی آماده کلاس ششم دبستان جدول تناسب به صورت کامل و دقیقدرس پژوهی ریاضی ششم دبستان

فایل آموزشی آماده کلاس ششم دبستان جدول تناسب به صورت کامل و دقیق نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت. برای دانلود و دریافت این فایل کلیک نمایید

درس پژوهی فارسی پایه ششم درس هفت خان رستم

درس پژوهی فارسی پایه ششم درس هفت خان رستم به صورت کامل و آماده

درس پژوهی فارسی پایه ششم درس هفت خان رستم به صورت کامل و آماده درس پژوهی فارسی پایه ششم درس هفت خان رستم به صورت کامل و آماده و بسیار دقیق و در ۴۱ صفحه و با دقیقترین فصل بندی و در قالب word . در این فایل درس پژوهی فارسی پایه ششم درس هفت خان رستم به صورت کامل نکات مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه آن رعایت شده است.درس پژوهی فارسی ششم دبستان

فایل آموزشی فارسی پایه ششم درس هفت خان رستم به صورت کامل و آماده نخستین سری در گروه پژوهشی علمی کاربردی جوادالائمه انتشاریافت

برای ورود به سایت اصلی ما ودریافت صدها فایل کلیک نمایید

درس پژوهی